2. Dlaczego warto i dlaczego trzeba?

Materiały dodatkowe do szkoleń

Skrótowo

  1. Badania nad mózgiem dostarczają ostatnio cennych informacji na temat procesu motywacyjnego oraz procesów poznawczych związanych z zapamiętywaniem.
  2. Pojawiły się wyniki bardzo obszernych danych dostarczających cennych informacji związanych z czynnikami motywacyjnymi w procesie edukacji szkolnej.
  3. Trwa proces przemian cywilizacyjnych, w wyniku których niektóre elementy tradycyjnego modelu szkoły tracą swoją adekwatność i wymagają dostosowania.
  4. Doniesienia naukowe pozwoliły zweryfikować przydatność i skuteczność licznych elementów składających się na proces edukacji i na tej podstawie zaproponować bardziej zoptymalizowane podejście.
  5. W odpowiedzi na wzmiankowane przesłanki - w polskim prawie szkolnym wprowadzono szereg modyfikacji składających się w dużej mierze na podejście znane pod nazwą oceniania kształtującego.