2.1. Nowe prawo edukacyjne

Materiały dodatkowe do szkoleń
Znowelizowane w ciągu roku 2015 prawo oświatowe nie posługuje się pojęciem oceniania kształtującego, ale wprowadza zapisy, które składają się właśnie na ocenianie kształtujące - zarówno bezpośrednio do systemu oceniania, jak i do wymagań wobec szkół.

Akty prawne, które zawierają odniesienia do oceniania kształtującego

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustaw o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357) – dodany Rozdział 3a i 3b.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU z 2015 r., poz. 1270).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (DzU z 2015 r., poz. 1214).
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843).