Schemat refleksji Gibbsa i cykl Gibbsa

Materiały dodatkowe do szkoleń

Cykl Gibbsa (kliknij, aby powiększyć)


6-etapowy cykl Gibbsa

  • Etap 1. Kontekst (Description of the event)
    • wersja skrócona: opisz zdarzenie, wyjaśnij kto jeszcze w nim uczestniczył, co próbowała(e)ś osiągnąć, co się wydarzyło;
    • wersja pełna: opisz szczegółowo wydarzenie, którego dotyczy refleksja (w tym: gdzie była(e)ś, kto jeszcze, co robiła(e)ś, co robili inni, jaki był kontekst wydarzenia, co się wydarzyło, jaka była twoja w tym rola, jakie były role innych, jakie były rezultaty.
  • Etap. 2: Myśli i uczucia (Feelings and Thoughts (Self awareness))
  • Etap 3: Ewaluacja (Evaluation)
  • Etap 4: Analiza (Analysis)
  • Etap 5. Konkluzja, synteza, możliwe alternatywy (Conclusion, Synthesis)
  • Etap 6: Plany na przyszłość (Action plan)

Alternatywny cykl Gibbsa

Context
Describe what has happened.
Write a description of the event/happening.
Explain who was involved, what you were trying to achieve, what happened.
Thoughts
What were you thinking at the time (Important to journal your thoughts at the time)
What were you thinking afterwards?
Feelings
What were your feelings or emotions at the time?
Were you feeling positive or were you experiencing negative feelings?
How did you feel about things afterwards?
Evaluation
How did things go?
Did they go well or were there problems and if there were, were you able to resolve them?
Analyse
Try to identify the factors that affected the outcome?
What helped and what proves a hindrance?
Can you make sense of why certain things happened?
What were you trying to achieve?
Can you make sense of this experience in the light of past experiences and future practices?
Reframe
What might you have done differently?
What other choices did I have?
Could you have adopted an alternative strategy or approach?Could you dome something to lessen the possibility of negative events?
Future Action
What will you do in this kind of situation in the future?
How do you feel about this experience now?
What have you learnt?