Cele. Formułowanie Celów. Taksonomie. Refleksja.

Formułowanie obiecujących celów edukacyjnych, taksonomie celów, ocena efektów

Ewaluacja

...to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, planu, działania (eksperymentu) bądź obiektu (np. programu nauczania, rozwiązania technicznego,...) z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumienia.
(za Wikipedią)
Drogie dzieci, celem dzisiejszej lekcji jest opanowanie pisowni wyrazów "ó" niewymiennym. Albo: celem lekcji jest rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą. Jakże często słyszeliśmy, słyszymy, może i sami wypowiadamy w klasie podobne zdania. Wprawdzie poinformowaliśmy uczniów, co będą robić, jednak niestety - paradoksalnie - tak naprawdę to nie są cele. A szkoda, bo dobrze sformułowane cele dla ucznia, to podstawa skutecznego działania.
Adres listy źródeł (Diigo):  groups.diigo.com/group/enauczanie/content/tag/Cele
Poniżej: najnowsze pozycje na ww. liście. 

Cele, taksonomie, refleksja: źródła zewn


Ċ
Lechosław Hojnacki,
5 paź 2017, 08:18