W stronę indywidualizacji i personalizacji

Najprostsze sposoby diagnozowania specyficznych potrzeb, możliwości i preferencji uczniów oraz najprostsze zastosowania takiej wiedzy

Do tego działu będą przenoszone, a potem uzupełniane wszystkie treści pomagające w indywidualizacji opartej na najprostszej, nieformalnej diagnozie.
Chwilowo będzie tu bałagan nieuporządkowanych lecz potencjalnie użytecznych  linków i notatek.