5. Rola w zespole optymalna dla każdego ucznia

Znajdź odpowiednie dla ciebie role w grupie projektowej

Poniższą ankietę powinni wypełnić wszyscy członkowie zespołu projektowego, w celu dokonania dobrego podziału na role w grupie (nie mylić z przydziałami zadań!).

Ankieta jest dostępna w dodatku do książki:

Mikina Agnieszka, Zając Bożena, 2006, Jak wdrażać metodę projektów. Kraków (bardzo dobra polskojęzyczna pozycja książkowa na temat projektów edukacyjnych w szkole).

Ċ
Lechosław Hojnacki,
18 maj 2009, 01:06
Ċ
Lechosław Hojnacki,
18 maj 2009, 01:06