Opinia studentów o Scratchu

Wśród studentów Matematyki z Informatyką została przeprowadzona ankieta na temat Scratcha. Studenci, po odbyciu sześciogodzinnego kursu algorytmiki opartym o to środowisko mieli za zadanie odpowiedzieć na kilka pytań.

Analizując odpowiedzi respondentów można zauważyć, że każdy z nich zadeklarował, iż wybrałby Scratcha, gdyby miał przeprowadzać zajęcia z algorytmiki. Studenci jednogłośnie uznali również, że w tym środowisku programuje się łatwiej, aniżeli w innych (np. Logo, Pascal). Te opinie można uznać za reprezentatywne, gdyż blisko 2/3 ankietowanych miało wcześniej styczność z programowaniem.

Studenci zostali również poproszeni o to, by każdy z nich wypisał trzy wady i zalety Scratcha, jakie udało im się zauważyć, podczas kursu algorytmiki. Najczęściej powtarzającymi się zaletami był przyjazny interfejs, łatwość edycji oraz bezpłatność. Respondenci mieli problem ze znalezieniem wad Scratcha. Wśród nich został wymieniony brak możliwości dowolnej zmiany rozmiaru okna sceny (dostępne są dwa wbudowane ustawienia).

Zalety Scratcha (według studentów):

 • przyjazna grafika,
 • łatwość edycji,
 • darmowy,
 • ogólnodostępny,
 • łatwy w obsłudze,
 • przejrzystość,
 • umożliwia łączenie nauki i zabawy,
 • wizualizacja,
 • wygląd zachęcający do pracy w takim programie,
 • funkcje i możliwości programu świetnie pokazują jak co znaczy pętla, jak budować algorytm i różne struktury wykorzystywane w programie,

Wady Scratcha (według studentów):

 • brak możliwości zmiany rozmiaru okien z efektem naszej pracy i źródłem programu (do wyboru są tylko dwa ustawienia),
 • niewielki dostęp do "puzzli" ułożonych przez nas (?),

Z ankiety studentów Matematyki z Informatyką

1. Czy przed studiami spotkałaś(łaś) się z programowaniem?
2. Czy wybrał(a)byś Scratcha, gdybyś miał(a) przeprowadzić zajęcia z algorytmiki?
3. Czy w Scratchu programuje się łatwiej, niż w innych środowiskach (np. Logo, Pascal)
4. Jak ocenisz atrakcyjność Scratcha (w skali od 1 do 6)?