3. Dobry WebQuest jest wtedy, gdy


Dobry WebQuest

 • Jest zbudowany wokół osiągalnych, interesujących zadań.
  Najlepiej, jeżeli jest odpowiednikiem (w stosownej dla możliwości uczniów skali) rzeczy, którymi dorośli zajmują się jako badacze, pracownicy lub obywatele.
 • Angażuje myślenie na wysokich poziomach taksonomicznych
  - syntezy, analizy, rozwiązywania problemów, kreatywności, formułowania sądów, ewaluacji.
 • Robi dobry użytek z prawdziwego Internetu.
  Oparcie WebQuestu na Internetowych źródłach, w tym (lub głównie) na źródłach odnajdywanych i dobieranych świadomie przez uczniów jest konieczne i zawarte w jego definicyjnych celach. Nie wyklucza to mądrego użycia innych źródeł - książkowych, multimedialnych, osobowych jako pomocniczych.

WebQuest nie jest dobry...

 • jeżeli jest raportem z konkretnych badań, instrukcją krok-po-kroku realizacji jakiejś procedury (np. matematycznej).
  Zmuszenie uczniów tylko do przetrawienia, opanowania, przetworzenia, streszczenia stron internetowych i zrobienia z nich prezentacji - nie wystarcza na dobry WebQuest.
 • jeżeli jest serią zadań, ćwiczeń lub doświadczeń opartych na Internecie.
  Zmuszanie uczniów do zapoznania sięz konkretną stroną WWW a potem wykonania konkretnego ćwiczenia, potem z inną stroną - i wykonania następnego ćwiczenia - nie rozwija umiejętności myślenia na wysokich poziomach taksonomicznych i zatem z definicji nie jest WebQuestem.
 • jeżeli nie jest oparty na realnych źródłach sieciowych, w tym znajdowanych samodzielnie przez uczniów. 
  W takim przypadku zapewne jest tylko tradycyjną lekcją o mylnej nazwie
Tłumaczenie, adaptacja i rozszerzenie: Lechosław Hojnacki na podstawie WebQuest.org