[X] 1. Metoda WebQuest. Co to? Dla kogo?

Co to jest WebQuest?

WebQuest (w wolnym tłumaczeniu "Poszukiwania w Sieci"), jest zorientowanym na uczniowskie badania formatem zajęć edukacyjnych, w którym wyjściowym źródłem informacji jest Internet.
 • Uczniowie w oparciu o Sieć zgłębiają zadaną tematykę, starają się weryfikować jakość uzyskiwanej informacji (także w oparciu o źródła pozainternetowe).
 • Pozyskane informacje i tworzone na ich podstawie struktury uczniowie gromadzą, redagują i przygotowują do prezentacji za pomocą elektronicznych narzędzi.
 • Narzędziem może być serwis internetowy (np. Google Blogger), program do prezentacji (np. Power Point) lub w ostateczności nawet zwykły edytor tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami do źródeł.
 • Narzędzie powinno zostać dobrane stosownie do formy i srodowiska prezentacji końcowej (np. Blogger dla prezentacji w Sieci, PowerPoint dla prezentacji w sali z projektorem, Edytor dla prezentacji w miejscach wymagających papierowego nośnika).

Po co?

Uczy efektywnego korzystania z Internetu jako źródła informacji. Jest tak zaprojektowany, 
 • aby motywować młodego badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko ich wyszukania, 
 • aby wspomagać jego myślenie na wyższych poziomach taksonomicznych: analizy, syntezy i ewaluacji.

Dla kogo i gdzie?

 • Na każdym poziomie edukacyjnym 
 • W klasie i w domu 
 • W pracy zespołowej, grupowej i indywidualnej 
 • W kształceniu F2F i na odległość 
 • W samokształceniu i kształceniu nieformalnym 
 • W kształceniu całożyciowym

Dlaczego warto?

 • Uczy badań (jak wiemy z badań porównawczych, badania uczniowskie to pięta achillesowa polskiej szkoły)
 • Wspiera tematykę zajęć dodatkowymi informacjami, poszerza wiedzę uczniów (a zatem każdy nauczyciel może tu znaleźć coś dla siebie)
 • Pozwala uczniom pracować we własnym tempie (a zatem każdy uczeń może tu znaleźć coś dla siebie)
 • Rozwija twórcze myślenie (jak wiemy z innych badań, już od pewnego czasu z myśleniem odtwórczym świetnie radzą sobie automaty, natomiast żywych ludzi zatrudnia się raczej z nadzieją na myślenie twórcze)
 • Stymuluje współpracę grupową (jak wiemy z innych badań porównawczych, umiejętność współpracy grupowej to pięta achillesowa wszystkich nas)
 • Motywuje uczniów (czy ktoś jest przeciw?)
 • Jest wizualny/multimedialny (wszyscy lepiej uczymy się w takich warunkach, cyfrowcy zaś - szczególnie)
 • Jako metoda problemowa (tzw. aktywizująca :-/ ) - jest efektywniejsza od tradycyjnych metod (czyżby ktoś używał metod dezaktywizujących? :-O)
Comments