Learning Apps - uczniowie tworzą gry - wiele schematów


Adres serwisu

Co to jest LearnigApps

Darmowa, prosta w obsłudze platforma. Umożliwia tworzenie (oraz użytkowanie, współdzielenie i publikowanie) gierek edukacyjnych w sześciu kategoriach:
  • Selekcja: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, znaczenie w tekście, wykreślanka słowna;
  • Przyporządkowywanie: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych wersjach;
  • Porządkowanie: oś czasu i ustalanie kolejności;
  • Pisanie: wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz;
  • Narzędzia: głosowanie, matrix, czat, wspólne pisanie; kalendarz;mapa myśli, notatnik, tablica korkowa online;
  • Gry i zadania dla większej liczby graczy.
Gry edukacyjne można tworzyć i przechowywać na platformie jako prywatne, lub publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych użytkowników. Platforma jest wielojęzyczna (w tym polski).

(Kategorie za: Marta Forkiewicz-Borkowska „Wszystko w jednym” Głos Nauczycielski 37/2013).
Liczba wyświetlanych pozycji: 7
Wybierz z listyKomentarz
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Wybierz z listyKomentarz
Wielkanocna wykreślanka Dla klasy II SP 
Wielkanocny quiz Dla klasy II SP 
Wielkanocna układanka  Dla klasy II SP 
Zegarowa dopasowanka Dla klasy II SP 
Odkrywanka "reraki" Logopedyczna 
Przysłowiowa uzupełnianka Dla SP 
www.logofigle.pl Najciekawszy zestaw nauczycielskich gier zrobionych w LearningApps 
Liczba wyświetlanych pozycji: 7