Mobilna edukacja‎ > ‎

Dlaczego urządzenia mobilne lepiej się nadają do wspomagania lekcji niż PC?

Zobacz też: dlaczego uważamy, że to PC nadają się lepiej?

Jedenaście przyczyn, dla których tablety lub smartfony
nadają się do wspomagania dowolnego przedmiotu lepiej
niż tradycyjne komputery PC i laptopy

ASPEKT

LAPTOPY LUB PC

TABLETY LUB SMARTFONY


1. Technologia
    i jej obsługa

Przestarzała (tak postrzegana przez uczniów), kosztowna.

Obsługa mało przyjazna.

Nowoczesna.

Obsługa intuicyjna, przyjazna dla użytkownika w każdym wieku i o dowolnych deficytach.

2. Multimedia

W szkole jest rzadkością kompletne wyposażenie (kamera, mikrofon, głośnik).

Każde urządzenie dysponuje pełnymi możliwościami multimedialnymi.

3. Czas przygotowania
    do pracy

Rozruch, uruchamianie, wyłączanie zajmuje zbyt dużo czasu na lekcji.

Rozruch i usypianie trwa pojedyncze sekundy i nie przeszkadza w dowolnym użyciu.

4. Zdrowie:
    ruch i pozycja ciała

Wymuszają stałą pozycję siedzącą, przyzwyczajają do bezruchu, użycie w warunkach mobilnych niemożliwe.

Pozwalają na przyjmowanie dowolnych, zmiennych pozycji i ruch. Możliwa także stymulacja do ruchu. Użycie mobilne jest naturalne.

5. Zdrowie:
    ekran i wzrok

Duży ekran może upośledzać rozwój widzenia przestrzennego i oceny odległości.

Trudno zapewnić optymalne usytuowanie wszystkich ekranów (światło, odbicia).

Mały ekran (fragment pola widzenia) nie upośledza rozwoju widzenia przestrzennego i oceny odległości.

Usytuowanie ekranu dynamiczne – do zastanego oświetlenia.

6. Usytuowanie stanowisk
    i uczniów,
    aranżacja zajęć

Sztywna aranżacja stanowisk. Często antykomunikacyjne rozstawienie przodem do ścian (uczniów tyłem do siebie). Liczba stanowisk stała.

Dowolne i dynamiczne ustawienie sprzyja komunikacji i współpracy, przydatne przy dowolnych aranżacjach zajęć. Liczba „stanowisk” dowolna, dynamiczna.

7. Pomieszczenie
    na zajęcia

Specjalne wymagania dla stanowisk roboczych oraz zasilania.

Brak wymagań – możliwe użycie w każdych warunkach, także polowych.

8. Interakcja i stymulacja
    w małej motoryce

Niska: brak ekranu dotykowego i haptycznego (impulsy dotykowe), powszechna mysz jest interfejsem szkodliwym dla zdrowia (nadgarstek), trudnym i nieintuicyjnym.

Wysoka: ekrany dotykowe i haptyczne (wibracja), jedność miejsca akcji (obraz-dotyk) i reakcji.

9. Ekonomia, ekologia

Materiałożerne, prądożerne, wymagają specjalnego zasilania (potrzebne zabezpieczenia i wysoka wydajność prądowa).

Materiałooszczędne, energooszczędne, możliwe zasilanie w dowolnych warunkach (w tym także np. energią słoneczną).

10.Koszty
     i czasochłonność
     utrzymania w ruchu

Wysokie. Zawsze po stronie szkoły.

Niskie (jeżeli po stronie szkoły). Niskie lub pomijalne (jeżeli po stronie uczniów i domu. 
Wskazana i możliwa opieka samych uczniów.

11.Realizacja BYOD
     (PSU - przynieś
     swoje urządzenie)

Prawie niemożliwa (laptopy) lub niemożliwa (PC).

Możliwa i naturalna (a jednoznacznie zalecana przez pedagogów z uwagi na walory użytkowe, dydaktyczne i wychowawcze).

Do dziś w Polsce króluje w szkołach aranżacja stanowisk z czasów promeniotwórczych kineskopów. Nie ma ona żadnego uzasadnienia w pedagogice, utrudnia komunikację i współpracę. Nauczyciel nie jest w stanie przearanżować stanowisk.
Tablet/smartfon z samej definicji i swojej natury pozwala aranżować sytuację dydaktyczną i przestrzeń w nieskrępowany sposób.