Dlaczego uważamy, że w szkole trzeba używać raczej PC niż urządzeń mobilnych?


Zmiana paradygmatu: ekran jest całkiem zbędny w wielu zastosowaniach, czasem zupełnie niemożliwych dla "siedzącego komputera". Tu: osobisty asystent treningu.
 Najprostsza odpowiedź brzmi: z przyzwyczajenia. My sami zdobywaliśmy doświadczenie w świecie "siedzącego komputera" PC i laptop mają około 30 lat, zaś smartfon i tablet to zaledwie kilkulatki. Dlatego "rozumiemy" PC (a zatem także laptopy), zaś mobilne urządzenia usiłujemy oceniać przez ich pryzmat. 
 Takie podejście 
  • nastręcza nam zasadnicze problemy z obsługą urządzeń mobilnych (bo urządzenia mobilne, to zupełnie odmienne podejście do obsługi),
  • prowadzi do błędnych wniosków, decyzji i efektów (bo tracimy energię na nieefektywne praktyki i nie wykorzystujemy największych zalet nowych, przyjaznych technologii),
  • jest mało użyteczne dla uczniów w świetle ich przyszłości (bo "siedzące komputery" są technologią odchodzącą, zaś w dorosłym świecie naszych dzisiejszych uczniów będą co najwyżej niszą).