4. Google Classroom - platforma współpracy dla każdej szkoły


Przewodnik dopiero powstaje. Jest dostępny online na licencji CC (kliknij w grafikę powyżej). W ciągu roku szkolnego 2015/216 powinien przybrać kompletną postać. Powstaje nieliniowo, poszczególne treści pojawiać się będą w kolejności zapotrzebowania autorów (szkolenia i wdrożenia). Szczegóły niebawem.
Platforma Google Classroom należy do kategorii tzw. platform zdalnego nauczania. To myląca nazwa, bo serwisy takie mogą być wykorzystywane (i są) do bieżącego wspomagania dydaktyki szkolnej. W tej kategorii Clasroom zajmuje pozycję wyjątkową:
  • jest platformą najprostszą w użyciu,
  • nie wymaga opieki tzw. administratora systemu,
  • oferuje najefektywniejsze i najnowocześniejsze narzędzia współpracy (znane np. z Dokumentów Google),
  • każda szkoła publiczna może uzyskać dostęp do niej bezpłatnie i bezterminowo.
Google Classroom jest dostępny tylko dla użytkowników posiadających konta w domenie szkoły, do której został przydzielony i nie ma możliwości bezpośredniego udostępnienia jego treści innym osobom. Decydujemy się rozpocząć w Enauczanie.com publikowanie treści na jego temat tylko dlatego, że każda szkoła może się skutecznie ubiegać o bezpłatny dostęp do tej platformy. 
Treści będą miały formę poradnika współtworzonego w dokumencie online, który właśnie zaczął powstawać (patrz obok).