Jak dodać napisy (adnotacje) do filmu YouTube?


Opis

Serwis YouTube oferuje możliwość prostego i szybkiego dodania napisów lub adnotacji do opublikowanego tam filmu. Dzięki temu nie musimy używać do tego narzędzi wymagających obrabiania filmu, których obsługa często sprawia trudności. 

Dodawanie adnotacji do filmu

 1. Otwieramy tę stronę.
 2. Wybieramy film, do którego chcemy dodać adnotacje.
 3. Klikamy na guzik Adnotacje, który znajduje się poniżej okna z podglądem filmu.
 4. Otworzy się okno, które można podzielić na trzy części:
  1. Ekran z filmem.
  2. Lista adnotacji.
  3. Oś czasu.
 5. W lewym dolnym rogu ekranu z filmem znajduje się guzik, za pomocą którego możemy dodać adnotację. Klikając go otworzy nam się okno z wyborem typu adnotacji (możemy wybrać dymek z tekstem, notatkę, wyróżnienie, tytuł lub zatrzymać obraz). Polecam przetestowanie każdej z nich i wybranie najodpowiedniejszej.
 6. Wybieramy typ adnotacji klikając na nią. Nowy obiekt pojawi się "na filmie". Możemy go ustawić w dowolnym wybranym miejscu, ustalić rozmiary, czy kolor.
 7. Warto zauważyć, że z prawej strony, w liście adnotacji pojawił się nowy obiekt. Możemy tam ustawić w jakich ramach czasowych powinien on trwać.
 8. Po dodaniu i skonfigurowaniu wszystkich adnotacji klikamy na Opublikuj, by zapisać wszystkie zmiany.

Zobacz przykład:

Comments