Oglądanie wideo YouTube - triki


Wyszukiwanie

Dodanie specyficznych słów kluczowych do wyszukania PO PRZECINKU modyfikuje zakres szukania. Przykłady fraz:
 • Czas: this week, today (i wiele innych)
 • Długość: short, long (poniżej 4 minut i powyżej 20 minut)
 • Tylko kanał: channel
 • Tylko oficjalne: partner
 • Tylko cały film: movie
 • Konkretna jakość: HD, 3D
 • Tylko całe playlisty: playlist
 • Z listami dialogowymi: CC
 • Konkretna licencja: Creative commons
 1. Wyłączanie nałożonych (przez właściciela kanału) na film adnotacji i reklam (nie dotyczy komercyjnych reklam Google):
 2. Spowalnianie odtwarzania filmu (dla prześledzenia sceny):
  • najprościej: przytrzymaj na dłużej spację podczas odtwarzania.
  • lepiej: kliknij trybik w prawym dolnym rogu odtwarzacza, znajdziesz tam kilka prędkości wolniejszych i szybszych od standardowej (uwaga: tylko jeżeli odtwarzacz działa w HTML5; jeżeli nie działa - zob. następny podpunkt),
  • po kliknięciu prawą myszką w powierzchnię filmu i wybraniu "informacje o odtwarzaczu HTML5 " sprawdzisz, czy działa w Twojej przeglądarce.
 3. Szybkie przewijanie po 10% długości filmu:
  • klawisze 1,...,9 (10%,...,90% czasu nagrania).
 4. Odtwarzanie w trybie telewizyjnym (układ ekranu z YouTube optymalizowany dla pełnego ekranu oraz ograniczonego lub żadnego użycia myszy):
 5. C.d.n.