Osadzanie wideo YouTube w stronie WWW - triki

UWAGI

Uwaga

Wszystkie opisane tu operacje są przeprowadzane na adresie filmu wideo.
 • Adres filmu w YouTube ma postać:
https://www.youtube.com/watch?v=ID
(ID = identyfikator filmu, który wygląda podobnie do tego: S7rcTAhlNYk

Przykład.
 • Adres filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=S7rcTAhlNYk
 • Adres skrócony: 
http://youtu.be/S7rcTAhlNYk
 • Kod do osadzenia w stronie WWW (na zielono zaznaczono adres filmu, na niebiesko - parametr dodany na końcu adresu):
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/S7rcTAhlNYk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Przykł. 1. Zaczynamy od 30 sekundy.

Przykł. 2. Autostart.

Przykł. 3. Autoodtwarzanie od 45 do 55 s


Rozpoczynanie osadzonego wideo od danej sekundy

Należy na końcu adresu dodać kod: &start=t, gdzie t oznacza czas podany w sekundach.

Autoodtwarzanie osadzonego wideo

Standardowo film z YouTube osadzony na stronie czeka na uruchomienie  przyciskiem "Play". Istnieje jednak możliwość, by film odtwarzał się automatycznie po załadowaniu strony.

Należy w tym celu do adresu dodać następujący kod: &autoplay=1

Zapętlenie umieszczonego wideo

Standardowo film wideo odtwarza się jednokrotnie. Można nakazać powtarzanie odtwarzania w pętli.

Należy w tym celu do adresu dodać następujący kod: &loop=1

Lista dostępnych parametrów

 • autohide
 • autoplay (automatyczny start odtwarzania =1)
 • cc_load_policy
 • color
 • controls
 • disablekb
 • enablejsapi
 • end (konkretny moment zakończenia odtwarzania =sekund - wymaga parametru version=3)
 • fs (zabronienie odtwarzania na pełnym ekranie =0)
 • hl
 • iv_load_policy
 • list
 • listType
 • loop (powtarzanie odtwarzania w pętli =1)
 • modestbranding (usuwanie loga YouTube =1)
 • origin
 • playerapiid
 • playlist
 • playsinline
 • rel (chowanie wykazu podobnych filmów po zakończeniu odtw. =0)
 • showinfo (chowanie tytułu w oknie filmu =1)
 • start (określony moment startu filmu =sekund)
 • theme
 • version (żądana wersja odtwarzacza wideo =nr)

Pierwszy parametr poprzedza się ?, następne poprzedza się &


Zob. też info.