Jak założyć kanał w serwisie YouTube?


Opis

YouTube jest uważany za dobre medium komunikacyjne przez wystarczająco szacowne instytucje, żebyś mogla(mógł) czuć się tu w dobrym towarzystwie ;-) Przykłady kanałów wideo:
KAŻDY może założyć kanał(y) YouTube.

Zakładanie i konfiguracja kanału

Do założenia kanału YouTube potrzebne jest konto Google (jeśli masz konto Gmail, to masz konto Google). Wykonaj następujące czynności:
  1. Zaloguj się tutaj przy użyciu adresu e-mail i hasła do konta Google.
  2. Nastąpi przekierowanie do strony rejestracji YouTube z podanym już adresem e-mail.
  3. Wybierz nazwę użytkownika (w nazwie użytkownika można używać tylko liter i cyfr. Spacje i znaki specjalne, takie jak myślniki czy podkreślniki, nie są dopuszczalne) YouTube i dokończ rejestrację.
Adres kanału YT to: http://youtube.com/NAZWAUŻYTKOWNIKA

Po utworzeniu kanału zaleca się skonfigurowanie wyglądu i informacji o profilu. Możesz to zrobić na stronie głównej swojego kanału: