[T-P] EzCast / Miracast - rozwiązanie programowo (tablet) sprzętowe (projektor)

Miracast pozwala bezprzewodowo powtórzyć na ekranie projektora/telewizora wszystko z ekranu tabletu/smartfona.
EZcast pozwala przesłać na ekran konkretne akcje (wideo, zawartość przeglądarki WWW, widok konkretnego dokumentu etc.).

Rys. 1. Odbiornik EZCast z antenką zewnętrzną.

WiFi: konieczne

Łączność odbywa się przez WiFi (bezpośrednio między tabletem i odbiornikiem) i do poprawnego działania potrzebne jest połączenie dobrej jakości (krótki zasięg).

Miracast (lepszy, bardziej uniwersalny)

Do działania są potrzebne
  1. Tablet z funkcją zewnętrznego wyświetlacza,
  2. Urządzenie odbiorcze.

Ad. 1. Coraz więcej tabletów i smartfonów posiada wyjście na zewnętrzny wyświetlacz. Włącz jedno z:

Ad. 2. Użyj jednego z:

  • telewizor Smart z funkcją Miracast albo
  • wtyczka Miracast (przyłączana do wejścia HDMI projektora lub telewizora, koszt 50-200 PLN).

Więcej na temat technologii Miracast

EZCast (gorszy, ograniczone funkcje)

Do działania są potrzebne

  • Odbiornik (p. Rys. 1), którego koszt zaczyna się od kilkudziesięciu złotych (Chiny) i który wkłada się do gniazda HDMI w projektorze lub telewizorze.

Prezentacja Google Online powtarzana z tabletu na zdalnym ekranie

EzCast pozwala przesyłać tylko wybrane typy akcji ekranowych