Realizacja Podstawy Programowej w SP z tabletem

Realizacja Podstawy Programowej dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) w zakresie zajęć komputerowych (p. str. 45).
Legenda oznaczeń barwnych - u dołu strony
Zajęcia komputerowe
w szkole podstawowej przy użyciu PC
Potrzebne oprogramowanie
(wersja z dostępem do sieci)
Potrzebne oprogramowanie
(wersja bez dostępu do sieci)
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;Wystarczy standardowe oprogramowanie dostarczone z urządzeniemWystarczy standardowe oprogramowanie dostarczone z urządzeniem
2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;Wystarczy standardowe oprogramowanie dostarczone z urządzeniemWystarczy standardowe oprogramowanie dostarczone z urządzeniem
3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;Zaleca się uwzgldnienie zapisu na Dysku Google powiązanego z kontem użytkownika. Standardowo wykorzystać można zapisywanie danych na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci, możliwe jest także użycie pendrive (z adapterem)Dane zapisywane są na dysku wewnętrznym lub karcie pamięci, możliwe jest także użycie pendrive (z adapterem)
4) korzysta z pomocy dostępnej w programach;Można pracować z dowolnymi aplikacjamiTrzeba użyć aplikacji posiadających wbudowana pomoc (ponieważ część aplikacji wykorzystuje pomoc online)
5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;Nie jest zależne od wykorzystywanego urządzeniaNie jest zależne od wykorzystywanego urządzenia
6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.Warto zwracać uwagę na specyficzne dla mobilnych urządzeń zasady korzystania i specyficzne zagrożeniaWarto zwracać uwagę na specyficzne dla mobilnych urządzeń zasady korzystania i specyficzne zagrożenia
2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:
1) komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;Wystarczy standardowe oprogramowanie dostarczone z urządzeniem (zaleca się Gmail)Konieczny dostęp do sieci
2) korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.Wystarczy standardowe oprogramowanie dostarczone z urządzeniem (zaleca się Gmail)Konieczny dostęp do sieci
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
1) wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);Obok przeglądarki WWW zalecane jest użycie specjalistycznych aplikacji do obsługi baz informacji online, takich jak np. Encyklopedia PL (PWN), WikipediaOgraniczone możliwości realizacji. Przy okresowym dostpie do sieci można pobrać zasoby do korzystania offline (funkcja wielu czytników e-booków, aplikacji do obslugi otwartych zasobów edukacyjnych, aplikacji Pocket do czytania offline stron WWW). Dodatkowo można używać bazodanowych aplikacji offline (np. Słownik Offline) oraz Ebooków.
2) selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;Najprostszym narzędziem są zakładki we wbudowanej przeglądarce. Do bardziej zaawansowanego porządkowania zaleca się serwis grupowych zakładek (Diigo.com) oraz dowolne notatniki do gromadzenia treści o różnych formatach (np. Evernote), map mentalnych, arkusze kalkulacyjne etc.Zaleca się dowolne notatniki do gromadzenia treści o różnych formatach (np. Evernote), map mentalnych, arkusze kalkulacyjne etc.
3) wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;Wszystkie powszechnie stosowane formaty danych można obsługiwać przy pomocy bezpłatnych aplikacji dostępnych w Sklepie Play.google.comWszystkie powszechnie stosowane formaty danych można obsługiwać przy pomocy bezpłatnych aplikacji dostępnych w Sklepie Play.google.com
4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.Wystarczy wbudowane oprogramowanie ew. dodatkowo oprogramowanie dostępne bezpłatnie w Sklepie Play.google.comWystarczy wbudowane oprogramowanie ew. dodatkowo oprogramowanie dostępne bezpłatnie w Sklepie Play.google.com
4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:
1) tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);Zaleca się aplikacje Pixlr Express, Fotor - Photo Editor, Aviary Editor, a do grafiki wektorowej - Vector ArtistZaleca się aplikacje Pixlr Express, Fotor - Photo Editor, Aviary Editor, a do grafiki wektorowej - Vector Artist.
Wymagają pobrania ze sklepu play.google.com
2) opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;Zaleca się wykorzystanie pakietu biurowego online zintegrowanego z Dyskiem Drive.google.com i kontem Google. Dodatkowo (porównawczo) można wykorzystać pakiet biurowy offline (zaleca się Kingston Office). Zaleca się aplikację Kingsoft Office (pakiet biurowy).
Wymaga pobrania ze sklepu play.google.com
3) wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;Zaleca się wykorzystanie pakietu biurowego online zintegrowanego z Dyskiem Drive.google.com i kontem Google. Dodatkowo (porównawczo) można wykorzystać pakiet biurowy offline (zaleca się Kingston Office). Zaleca się aplikacje Kingsoft Office, Graphing Calculator by Mathlab
4) przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.Zaleca się wykorzystanie pakietu biurowego online zintegrowanego z
Dyskiem Drive.google.com i kontem Google. Dodatkowo (porównawczo) można
wykorzystać pakiet biurowy offline (zaleca się Kingston Office).
Zaleca się nie zawężać pojęcia prezentacji do PowerPointa, jego
formatu i odpowiedników, ale traktować prezentacje multimedialne
szerzej - także pokazy slajdów, serii grafik, udźwiękowionych animacji,
filmików tworzeonych z różnych materiałów graficznych, tekstowych,
dźwikowych i wideo (patrz wykaz poniżej tabeli).
Zaleca się aplikacje Deck Slideshow Presentations, PhotoStage Free Slideshow, Kingsoft Office.
Zaleca się nie zawężać pojęcia prezentacji do PowerPointa, jego
formatu i odpowiedników, ale traktować prezentacje multimedialne
szerzej - także pokazy slajdów, serii grafik, udźwiękowionych animacji,
filmików tworzeonych z różnych materiałów graficznych, tekstowych,
dźwikowych i wideo (patrz wykaz poniżej tabeli).
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:
1) za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;Wystarczy standardowe oprogramowanie Wystarczy standardowe oprogramowanie
2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.Dokumenty Google z wewnętrznym czatem), E-dysk (Dropbox, Dysk Google), System konferencyjny (Hangout, Skype, Facebook), w ostateczności poczta elektroniczna.
UWAGA: Hangout jest po zainstalowaniu gotowy do użycia w każdym urządzeniu z Androidem)
Nie związane z internetem
6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:
1) korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;Wystarczy standardowe oprogramowanieKorzysta z zasobów wbudowanych w urządzenie oraz wyżej wymienionych aplikacji
2) korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów
i dziedzin wiedzy.
Encyklopedia PL, Nauka zegara dla dzieci (free - może wymagać połączenia z Internetem), Darmowy Słownik Angielski, Geogebra, Słownik PWN, Tłumacz Google Zaleca się aplikacje Wielojęzyczny słownik polski, e-Bingo (English Bingo Free), Advanced Ruler, Endless Alphabet, Przelicznik jednostek (Sunny Moon), do bardzo słabych urządzeń: DIC-o słownik angielsko-polski i inne dwujęzyczne
7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:
1) opisuje przykłady wykorzystania komputera
i sieci Internet w życiu codziennym;
Nie wymaga urządzenia, ale zaleca się realizację podczas każdych zajęć z urządzeniemNie wymaga urządzenia, ale zaleca się realizację podczas każdych zajęć z urządzeniem
2) szanuje prywatność i pracę innych osób;Nie wymaga urządzenia, ale zaleca się realizację podczas każdych zajęć z urządzeniemNie wymaga urządzenia, ale zaleca się realizację podczas każdych zajęć z urządzeniem
3) przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera
i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.
Nie wymaga urządzenia, ale zaleca się realizację podczas każdych zajęć z urządzeniemNie wymaga urządzenia, ale zaleca się realizację podczas każdych zajęć z urządzeniemLegenda:

standardowe oprogramowanie

bez dostepu do internetu nie można zrealizować

nie jest zależne od internetu

potrzebny internet jednorazowo do zainstalowania aplikacji

nie wymaga urządzenia