Proces skutecznego wdrażania mobilnych technologii (model SAMR)

Substitution - Augmentation - Modification - Redefinition (SAMR)
Substytucja - Poszerzenie - Modyfikacja - Redefinicja (SPMR - propozycja LH skrótu polskiego)

Status strony

Ta strona jest w fazie tworzenia.