[Wszystkie] Dobry mobilny e-dziennik


Opinia nauczycieli i dyrekcji

Jest prosty w obsłudze i rzeczywiście ułatwia pracę. Rodzicom umożliwia bieżące uzyskiwanie informacji o dziecku.
Pozwala natychmiastowo zastąpić papierowy dziennik.
Zalety MobiDziennika:
  • faktycznie ułatwia pracę,
  • codziennie dostarcza rodzicom informacje o ocenach, frekwencji oraz uwagach (e-mailem, SMS w planach),
  • pozwala definiować dowolne opisy kolumn z ocenami i ich wagą,
  • automatyzuje większość obowiązków nauczyciela (np. drukowanie arkuszy ocen, świadectw, dyplomów),
  • daje szybką wymianę informacji nauczyciele-rodzice-dyrektor, 
  • ma kalendarz sprawdzianów z przypomnieniami dla rodziców (e-mailem).

Przetestowały i zebrały opinie

Anna Madejczyk, Kamila Muttke, Monika Mateja, Joanna Olszar. 
Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

Więcej na temat MobiDziennika

Więcej znajdziesz w rozdziale Poradnika Mobilna edukacja. M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu (wersja dla nauczyciela).