4. Motywowanie. Jak to działa?


To jest zalążek tekstu

Motywowanie do ruchu zasadza się na dwóch niezależnych podejściach.
  1. Stałe uświadamianie właścicielowi potrzeby ruchu (sygnalizowanie dziennych wyników, niewykonania "normy" ruchu i snu, drobna nagroda za wykonanie normy lub pobicie rekordu, przypominanie o potrzebie przerwania dłuższego siedzenia etc.).
  2. Rywalizacja z samym sobą (poprzez wizualizowanie danych na wykresach oraz sygnalizowanie kolejnych osiągnięć i rekordów).
  3. Rywalizacja w grupie lub społeczności (po decyzji dzielenia się wynikami w wyspecjalizowanych serwisach społecznościowych).

Drobna nagroda za drobny wysiłek: rozetka (i dyskretne potrząśnięcie dłoni) za osiągnięcie celu. Na zdjęciu - to zaledwie dzienna norma kroków wg WHO, ale wielki krok dla autora tego tekstu. ;-)