Jak ruch i muzykowanie rozwijają umysł

Wspinaczka i bieganie boso rozwija pamięć roboczą

Wolne tłumaczenie fragmentu artykułu [1] (tłum. L. Hojnacki)
Trzy grupy badanych poddano testowi pamięci roboczej. Następnie:
  •  pierwsza grupa zajmowała się m.in. wspinaczką na drzewa, spacerowaniem po wąskiej belce, poruszaniem się z przykładaniem uwagi do postawy ciała, bieganiem boso, manewrowaniem pod, nad i wśród przeszkód, podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów; 
  • druga grupa (kontrolna) brała udział w wykładzie podającym nową wiedzę, 
  • trzecia grupa (także kontrolna) brała udział w lekcji jogi.
Po zakończeniu dwugodzinnych aktywności - wszystkie grupy poddano ponownie testowi. Pojemność pamięci roboczej pierwszej grupy wzrosła aż dwukrotnie. Grupy kontrolne - nie poprawiły wyników! 

Taniec rozwija wielostronnie

Tworzenie muzyki rozwija umiejętności matematyczne