Jak tworzyć profesjonalne formularze online?

Zbieranie danych w oparciu o formularze online pakietu Dysk Google

Opis

Pakiet usług Dysk Google umożliwia proste i intuicyjne tworzenie formularzy ankiet online i automatyczne zbieranie danych do arkusza kalkulacyjnego (także online). Arkusz może być dostępny:
 • tylko dla właściciela,
 • dla określonej przez właściciela grupy ludzi (np. uczniów klasy),
 • publicznie (dla każdego).
Właściciel może być automatycznie powiadamiany o wszelkich lub wybranych zmianach (np. o fakcie wypełnienia formularza lub o pojawieniu się konkretnych danych).

Co będzie potrzebne?

 • konto Google'a (jeśli posiadasz konto w serwisie gmail, to posiadasz również konto Google'a).

Zobacz jak wygodnie gromadzi się dane

Wypełnij i wyślij ten formularz testowy

Dane agregowane z ankiety możesz zobaczyć pod tym adresem. Ich aktualizacja jest natychmiastowa.

Tworzenie przykładowej ankiety

 1. Wejdź do drive.google.com
 2. Kliknij czerwony klawisz Utwórz w pobliżu lewego górnym rogu ekranu i wybierz pozycję Formularz. Zostanie utworzony szablon formularza do którego możesz dodawać pytania.
 3. Nazwij formularz, dodaj opis i pytania wybranych typów.
 4. Określ zachowanie arkusza
 5. Kliknij Wyślij formularz.
 6. Teraz albo wpisz/wklej adresy e-mail respondentów, albo skopiuj do schowka (CTRL+C) adres formularza i następnie prześlij go odbiorcom lub opublikuj.

Dostępne formy pytań

Uwagi

 • Nowe pytania dodaje się, klikając w przycisk Dodaj element i wybierając żądany typ pytania.
 • Pytanie można edytować, duplikować lub usunąć przy pomocy trzech przycisków (Edytuj, Duplikuj, Usuń) umieszczonych po prawej stronie danego pytania (widocznych po najechaniu na nie myszką).
 • Wygląd formularza, który będą oglądali respondenci można zmienić w menu Widok / Wybierz motyw.
 • Odpowiedzi respondentów można zobaczyć w arkuszu kalkulacyjnym (przycisk Wyświetl odpowiedzilub w innych formach, np. jako podsumowanie (menu Odpowiedzi).

Rozszerzenia Formularzy - Dodatki

Formularze Google pozwalają także na instalowanie i używanie Dodatków. Proponuję zwrócić uwagę na dodatki:
 • formLimiter, który pozwala przerwać zbieranie danych o wyznaczonej dacie i godzinie, po zebraniu wyznaczonej liczby odpowiedzi/zgłoszeń, a także po osiągnięciu zadanej wartości przez dowolnie wybraną komórkę arkusza odpowiedzi); potrafi też powiadomić o tym fakcie wyznaczonego odbiorcę e-mailem;
 • Choice Eliminator, który z pytania wielokrotnego wyboru eleiminuje te odpowiedzi, które ktoś już wcześniej wybrał (co pozwala np. "obdzielić" uczniów zadaniami lub tematami);
 • gMath, który pozwala generować matematyczne wzory, wyrażenia i wykresy (także statystyczne).
Liczba wyświetlanych pozycji: 2
Wybierz z listyKomentarz
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Wybierz z listyKomentarz
Tutorial - tworzenie formularzy  
Jak automatycznie sprawdzać testy w Formularzach Google?  
Liczba wyświetlanych pozycji: 2