Bezpłatne webinarium Operonu na temat pracy z dziećmi w różnym wieku, a w nim - nasze stanowisko z punktu widzenia Oceniania Kształtującego

opublikowane: 22 cze 2016, 01:00 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 22 cze 2016, 01:01 ]

Zachęcam do uczestnictwa w bezpłatnym webinarium Operonu, w ramach powolnego wyhamowywania po trudach końcoworocznych ;-). 
27 czerwca o godz. 17:00:
W programie wypowiedzi zaproszonych ekspertów różnych dziedzin, w tym - Lechosława Hojnackiego (z punktu widzenia oceniania wspierającego rozwój).

Oto jedna z moich tez w skrócie:

W efekcie splotu wydarzeń związanych z wiekiem rozpoczynania nauki szkolnej, dziś już w kilku kolejnych klasach uczymy dzieci o większej niż kiedyś rozpiętości wieku. Zawsze jednak przecież uczyliśmy dzieci, które reprezentują różne momenty rozwojowe nawet, jeżeli należały do jednego rocznika. Przysparza to zasadniczych problem w tradycyjnym nauczaniu uwarunkowanym motywacją ukierunkowaną na zdobywanie stopni według wspólnych wymagań, łagodnieje jednak zasadniczo, kiedy stosujemy podejście znane w Polsce pod nazwą oceniania kształtującego lub oceniania wspierającego rozwój. Dlatego w grupach o zróżnicowanym wieku OK jest szczególnie obiecujące.
Fot.: Pixabay.com