Nowy notatnik online: Google Keep

opublikowane: 21 mar 2013, 03:04 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 21 mar 2013, 03:05 ]

Notatki online, które automatycznie synchronizują się między różnymi urządzeniami, to podstawa "codziennego życia w chmurze". 
Google oferuje mało jeszcze znany, bezpłatny dodatek do swojego dysku online:
Dla androida istnieje aplikacja obsługująca notatki tekstowe (także dyktowane) i fotograficzne. 
Całość synchronizuje się błyskawicznie.
Więcej: w Spidersweb


Comments