Pięć trendów edukacji przyszłości

opublikowane: 19 paź 2011, 02:06 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 19 paź 2011, 02:21 ]
 Wybrane wnioski z konferencji Mobility Shifts 2011 
  1.  Otwartość. Ten trend już trwa i daje się zauważyć także w badaniach. Upowszechnia się przeświadczenie, iż edukacja i publiczne usługi powinny być otwarte i transparentne. 
  2.  Wzrost nacisku na proces tworzenia wiedzy. O ile poprzedni trend skupia się na współdzieleniu informacji i wiedzy, o tyle ten skupia się na kontekstach jej powstawania.
  3.  M-learning. Ten trend ogniskuje się wokół powszechnej edukacji mobilnej. Jest związany nie tyle z mobilnością urządzeń, ale z mobilnością uczenia się i uczącego się. Rośnie popularność Ruchu BYOD (Bring Your Own Device - Przynieś Swoje Własne Urządzenie).
  4.  Alternatywne metody oceniania. Ocenianie jest kluczowym czynnikiem dla całej struktury procesu uczenia się.
     Jako przykład autor wymienia Mozilla Open Badges.
  5.  Rearanżacja środowiska klasy szkolnej. Rewizja programów szkolnych i alternatywne formy oceniania generują pytania o nowy kształt lub rearanżację szkolnej sali lekcyjnej. 
Zob. też: mobilityshifts.org
Comments