W Bielsku-Białej powstaje akademickie liceum z tabletem dla każdego ucznia

opublikowane: 29 sty 2013, 02:05 przez Lechosław Hojnacki   [ zaktualizowane 29 sty 2013, 03:47 ]

1 września 2013 startuje Akademickie Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, ciekawa próba połączenia potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni, innowacyjnych metod dydaktycznych i najnowszych technologii. Każdy uczeń będzie dysponował tabletem

Z jednej strony szkoła będzie miała patronat naukowy uczelni (naukowcy, pracownie - np. rzeźby, dwujęzyczność etc.). Z drugiej strony liceum deklaruje afirmację e-learningu i nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym WebQuestu oraz planuje tablet dla każdego ucznia. Szkoła zapewni sobie w tym zakresie stałe wsparcie metodyczne.

Enauczanie.com będzie gorąco kibicować, pilnie śledzić dokonania oraz propagować sukcesy tego przedsięwzięcia. Wierzymy, że da się w polskim systemie edukacyjnym łączyć w jeden złoty środek tablet z wykładem naukowym, cyfrowe technologie z tańcem i rzeźbą oraz nowoczesne metody z... przygotowaniem do anachronicznych egzaminów zewnętrznych. 

Comments