.: Start‎ > ‎O serwisie‎ > ‎

Zasady publikowania, tytułowania i oznaczania stron


Autor, czyli kto?

Autorem może zostać każdy, kto:
 • przyjmie obowiązujące tu zasady publikacji CC oraz zasady redagowania,
 • przygotuje tekst lub (lepiej) przekaz 
  • w którym tekst jest tylko niezbędnym dodatkiem do treści multimedialnej, 
  • którego treść poszerza zakres już dostępnych tu treści w sposób spójny z zakresem tematyki całości,
  • który reprezentuje przyjazne podejście do tej tematyki, 
  • który zostanie zaakceptowany przez któregoś z redaktorów.
 • nie spodziewa się nagrody wyższej niż osobista satysfakcja wynikająca ze wspólnego przybliżania szkole nowych metod nauczania i nowoczesnych technologii.
 • będzie się bardzo starał obniżyć współczynnik mglistości swojego tekstu najbardziej, jak to tylko możliwe.

Dla autorów (potencjalnych też)

Obok znajdziesz listę zasad przygotowywania i publikowania treści w serwisie enauczanie.com
 • Dla nowych publikacji w niniejszym serwisie zasady te obowiązują.
 • Starsze treści będą sukcesywnie dostosowywane.