Najmłodsi i technologie

Na razie treści są dostępne w starej wersji serwisu, pod adresem http://old.enauczanie.com/dzieciaki-i-ti Tutaj będą się pojawiały sukcesywnie, po gruntownej modernizacji.

Photo: Brad Flicking, flickr.com, CC BY 2.0
Dział w trakcie (od)budowy. Aktualnie znajdziesz w nim konkretne przykłady zajęć przeprowadzonych, udokumentowanych i opisanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Więcej niebawem.
Dzia w trakcie(od)budowy. Aktualnie znajdziesz w nim konkretne przykłady zajęć przeprowadzonych, udokumentowanych i opisanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Więcej niebawem