PROGRAMOWANIE - KODOWANIE Z NAJMŁODSZYMI

.

Photo: Brad Flicking, flickr.com, CC BY 2.0

Często zadawane pytania

  • Jaki język programowania na początek? Możliwe, że żaden. Warto (ale nie musisz!) zaczynać od aktywności wcale nie wymagajacych używania jakiegokolwiek języka programowania. Przydadzą się specjalne plansze, maty etc. do zabaw logicznych, a także apki. Więcej informacji znajdziesz w Przewodniku: L. Hojnacki, Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz programowanie. Przewodnik dla nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego. Przewodnik jest bezpłatnie dostępny pod skrótowym adresem: bit.ly/wczesnoszkolne
  • Słyszała/em, ze najlepszym językiem programowania pierwszego kontaktu jest LOGO, czy tak? Nie! LOGO ma pięćdziesiąt lat. W dziedzinach technologii, programowania, podejścia do jego nauczania, jest to produkt o znaczeniu raczej już tylko historycznym. Jego zastosowanie edukacyjna jest wątpliwa, zaś jako języka pierwszego kontaktu wręcz nie wolno go używać (zgodnie z aktualną podstawą programową zaczynać należy koniecznie od języka wizualnego i jest to słuszne podejście (LOGO nie zalicza się do tej kategorii języków).
  • c.d.n.

Skorzystaj z bezpłatnego przewodnika

Ilustrowany przewodnik po najnowszych i najprzyjaźniejszych rozwiązaniach technologicznych i metodycznych zapewniajacych możliwość nowoczesnej i motywacyjnej realizacji najnowszej podstawy programowej. Dostępny online: goo.gl/zVUhif , inny skrót adresu: bit.ly/wczesnoszkolne (pod tym adresem istnieje możliwość korzystania z dokumentu online lub pobrania przewodnika w formatach m.in. PDF i EPUB). Przewodnik jest okresowo aktualizowany.

Scratch - każdy dzieciak może tworzyć całkiem realne programy

Scratch takie dwa w jednym: środowisko programistyczne i społeczność internetowa. Jest przeznaczony głównie dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat. W praktyce jednak mogą go używać osoby jeszcze młodsze i znacznie starsze.

  • Jest bezpłatny.
  • Radzą sobie z nim uczniowie klas 1-3 (i wyżej).
  • Może być ciekawym urozmaiceniem zajęć komputerowych.
  • Pozwala na nowoczesną i ciekawą dla uczniów realizację treści podstawy programowej.
  • Pozwala pracować z uczniami o zróżnicowanych zdolnościach.
  • Każdemu dziecku daje szansę na rozwój zainteresowań oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
  • Sprzyja integracji treści edukacyjnych.

Pracując ze Scratchem uczniowie nabywają m. in. umiejętności w zakresie tworzenia obrazków, prostych animacji i posługiwania się nimi. Mogą być twórcami a nawet programistami

Więcej na temat Scratcha w naszym Dziale