Polecane źródła zewnętrzne

.

Photo: Brad Flicking, flickr.com, CC BY 2.0
  • L. Hojnacki. Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz programowanie. Materiały pomocnicze do szkolenia nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego. Ilustrowany przewodnik po najnowszych i najprzyjaźniejszych rozwiązaniach technologicznych i metodycznych zapewniajacych mozliwość nowoczesnej i motywacyjnej realizacji najnowszej podstawy programowej. Dostępny online: goo.gl/zVUhif (pod tym adresem istnieje możliwość pobrania przewodnika w formatach m.in. PDF i EPUB).
  • klasoteka.pl Znakomite przedsięwzięcie nauczycielskie. Wybór polecanych gier edukacyjnych dostępnych w Sieci, z którego korzystają rodzice, dzieci i nauczyciele.