BLOGI W EDUKACJI

Słowo "blog" ma zaledwie 15 lat. A dziś jest jednym z najbardziej tradycjonalnych narzędzi społecznego internetu 2.0 i - cóż - jest już od lat passe. Blogi zostały wyparte przez skuteczniejsze komunikacyjnie serwisy społecznościowe. Niemniej mechanizmy blogów są przydatne edukacyjnie.

"Przed okresem upowszechnienia Internetu Polacy pisali rzadko. Pisali uczniowie w szkole - bo musieli, dziennikarze - bo też musieli, naukowcy - bo wypadało, i właściwie nikt więcej, a cała Polska ograniczała się do 'Pozdrowienia z wakacji przesyła Franek'. Na tym się kończyła polszczyzna pisana. Od czasu jak się pojawiły blogi i czaty, Polacy zaczęli pisać. Dzisiaj wszyscy piszą, to jest rzecz nowa, która mi się podoba".Prof. Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego PAN
Zestawienie zastosowań nauczycielskich i uczniowskich z przykładami.
Opis konkretnego przypadku. Świetny.
Związane z edukacją

Osoba prowadząca blog staje się bardziej...

  1. Wyczulona na informacje (każda wiadomość może być materiałem do bloga).
  2. Selektywna i krytyczna (nie każda informacja jest wystarczająco ciekawa dla innych).
  3. Uważna w sądach (bo staje się osobą publiczną, wygłasza publiczne sądy pod swoim nazwiskiem).
  4. Odpowiedzialna społecznie (staje się aktywną częścią globalnej społeczności internetowej).
  5. Refleksyjna ("wrzucenie" informacji to mało, trzeba ją przecież sensownie skomentować).
  6. Systematyczna (trzeba coś regularnie publikować, żeby blog "żył").