OPROGRAMOWANIE DO EDYCJI I KONWERSJI WIDEO


Bezpłatne oprogramowanie do edycji wideo (offline):

  • ivsEdits Zastosowania: zaawansowany montaż; wersja ivsEdits LE jest bezpłatna (ma ograniczony zestaw formatów zapisu)

Bezpłatne oprogramowanie do konwersji wideo (offline):

  • Microsoft Expression Encoder 4 Zastosowania: konwersja na Windows Media Video (WMV), proste operacje edycyjne na materiale AV.
  • Any Video Converter Zastosowania: skuteczna konwersja wielu formatów audio i wideo; wiele predefiniowanych profili dla różnych urządzeń.

Dla Linuxa:

Edycja filmu wideo online (w kanale Youtube)

Prezentacja: Oprogramowanie do edycji i konwersji wideo (bezpłaten i niskopłatne).
#3.FILM.Oprogramowanie.v.1.0.NET