Ważne adresy FB

Proste adresy, pod którymi znajdziesz istotne elementy Twojej obecności na FB

  • fb.com/twitter Wiązanie profilu Facebooka z Twitterem - automatyczny eksport wiadomości publikowanych na Facebooku do konta na Twitterze
  • fb.com/pages/create.php Tworzenie STRON FB. Ze stroną można następnie wiązać aplikacje, wydarzenia i grupy.
  • fb.com/badges Tworzenie wizytówek (widgetów) profilu, zdjęć etc. i przycisków "Lubię to", które można umieścić później na stronie WWW.
  • fb.com/saved Wykaz wszystkich zapisanych przez Ciebie postów.
  • fb.com/username Ustalanie ładnego i przyjaznego adresu strony lub profilu. Po przekroczeniu liczby 25 przyjaciół strony można jej nadać przyjazny adres.
  • fb.com/pages/manage Lista stron FB, do których masz uprawnienia administratora
  • fb.com/privacy Proste ustawianie dostępu do poszczególnych rodzajów danych na twoim koncie
  • fb.com/bookmarks/groups Lista grup FB, których jesteś członkiem lub administratorem. Tu można opuścić grupę lub edytować jej ustawienia.
  • fb.com/legal/terms Regulamin FB
  • fb.com/off_facebook_activity/ Lista wszystkich witryn/serwisów, które Facebookowi dostarczają informacji na temat Twojej aktywności u nich (da się ten mechanizm wyłączyć!)