Nowoczesne metody

Nowoczesne metody i techniki nauczania - uczenia się

Wybrane metody dydaktyczne interesujące w kontekście podejścia konstruktywistycznego, nauczania pokolenia "cyfrowców" a także środowiska bogatego w nowe technologie.

France in 2000 year (XXI century). Future school. Francja w roku 2000 (rycina z 1901 lub 1910 r.). (Public Domain).

Wybrane metody dydaktyczne interesujące w kontekście podejścia konstruktywistycznego oraz środowiska bogatego w nowe technologie

Niektóre metody pojawiły się znacznie wcześniej, niektóre dopiero pod wpływem rewolucji technologicznej i społecznej Internetu. Łączy je przynajmniej jedno: potencjał wysokiej motywacyjności i skuteczności w kształceniu pokolenia cyfrowców.

Niektóre dostępne opisy metod są tylko zasygnalizowane, a niektóre są u nas najpełniej opisane w skali polskiego Internetu. Niebawem będzie tu dostępny zaktualizowany i uzupełniony komplet.

Zalecane rozwiązania o uniwersalnych zastosowaniach. Tylko sprawdzone w działaniu i ocenione jako bardzo przydatne przez czynnych nauczycieli posiadających stosowne "doświadczenie gamifikacyjne".
Etapy i ogniwa WebQuestu. Praktyczny opis i praktyczne rady. Użyteczne narzędzia. Przykłady dobrych praktyk.
Materiały dodatkowe do szkoleń. Uwaga: ten dział nie jest zaplanowany jako komplet treści pozwalających na samodzielne opanowanie i wdrożenie strategii pedagogicznej znanej pod nazwami oceniania kształtującego lub oceniania wspierającego rozwój.

Skrót adresu: ok.enauczanie.com

E-PORTFOLIO EDUKACYJNE

Na razie dostępne w starym serwisie. Skrót adresu: eportfolio.enauczanie.com

UWAGA! Ten dział może być inspiracją dla skutecznego wspomagania rozwoju umysłów Twoich uczniów i Twojego!
Przynieś Swoje Urządzeni (PSU).Przynieś Własny Sprzęt (PWS).Prosta idea, żgodnie z którą uczniowie najlepiej posługują się sprzętem, nad którym mają pieczę.