E-portfolio edukacyjne

Na razie patrz adres: eportfolio.enauczanie.com

E-portfolio jest powszechnie rozumiane jako tworzona przez właściciela kolekcja cyfrowych obiektów demonstrujących doświadczenia, osiągnięcia i dowody związane z umiejętnościami i kompetencjami lub (w przypadku uczniów) także z procesem uczenia się. Tak wąsko rozumiane ePortfolio, to produkt, przekrój czasowy, wyciąg stworzony w konkretnym momencie, w konkretnym zastosowaniu, dla konkretnego odbiorcy. Taki przekrój ePortfolio w naszej metodzie nosi nazwę ePortfolio prezentacyjnego.

JUŻ PRZENIESIONE I ZAKTUALIZOWANE:


W TRAKCIE PRZENOSZENIA/AKTUALIZACJI:

Skąd się wzięło ePortfolio