Dowody: jak szukać i tworzyć?

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Dowody mogą dotyczyć m.in.:

  • dokumentacji szkolnych postępów ucznia,
  • osiągnięć zdobytych poza regularną edukacją.

Dowody tworzone z myślą o (e-)portfolio powinny zawierać:

  • określenie celów,
  • refleksję,
  • tytuły (opis dowodów zawierający informację o tym, czym jest dany element i z jakiego powodu znalazł się w portfolio).

Postaw sobie pytania:

  • co próbuję udowodnić?
  • jaki jest optymalny format utrwalenia danego dowodu?
  • jak powinienem zaplanować aktywności, które pomogą mi zarejestrować dany dowód?
  • jakich zasobów i jakiego wsparcia potrzebuję, aby przygotować dany dowód?
  • kiedy będę w stanie zarejestrować ten dowód?