E-portfolio: elementy wspólne

wszystkich realizacji e-portfolio

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Na czymkolwiek by się skupiały, wszystkie e-portfolia maja pewne wspólne elementy. Oto niektóre z nich.

 • Mają cel i widownię (co należy rozumieć dosłownie). Twórz e-portfolio, które dostarczy dowodów, że osiągnęłaś/ąłeś swoje cele.
 • Mają postać elektroniczną i zawierają kolekcję cyfrowych, powiązanych ze sobą artefaktów. Zwykle powinny być dostępne w Internecie, choć w niektórych przypadkach dostęp do nich powinien być ograniczony. Jest to podyktowane względami prywatności.
 • Powinny zawierać różne typy mediów, m.in.: teksty, grafiki, audio, wideo czy hiperłącza. Znajdą się tam wszystkie ogólne informacje normalnie zamieszczane w CV, ale dodatkowo można dołączyć napisane teksty w całości, ostateczne wersje wizualnych projektów, nagrania wywiadów na temat osiągnięć autora, nagrania audio lub wideo jego występów itd.
 • Powinny zawierać krytyczne przemyślenia na temat zebranych dowodów, a także autorefleksje oraz opinie innych na temat pokazanych celów i materiałów.
 • Wykorzystują dobrze zorganizowany, logiczny format do zaprezentowania wszystkich elementów ePortfolio. Jest się po ni łatwo poruszać i ilustruje on edukacyjny bądź zawodowy rozwój twórcy."

autor: Michael Taves, Director of Technology and Instructional Support Services, a division of ITS. Pełny artykuł po angielsku: http://www.ithaca.edu/computing/pubs/online/online04.pdf [aktualizacja LH: źródło aktualnie niedostępne online].

Wymagane elementy Portfolio według Texas Woman's University (źródło: http://www.famsci.com/portfolio/Portfolio-Guidelines.pdf [aktualizacja LH: obecnie niedostępne online]

  • Strona tytułowa,
  • Cele (zawodowe, akademickie i badawcze),
  • Lista kursów, w których się uczestniczy, bez ocen.
  • CV edukacyjne, bez danych osobistych,
  • Kompetencje - dowody (artefakty stworzone w czasie edukacji i pracy zawodowej)
  • Refleksje (opis rozwoju w trakcie danego etapu edukacji, 300-1000 słów)
  • Projekt zawodowy (plakat, recenzja książki, artykuł).

Lista pomocnicza dla uczących się

Co powinnaś/powinieneś wziąć pod uwagę tworząc e-portfolio:

 • Kto będzie je oglądał?
 • Jaki wizerunek chcesz stworzyć?
 • Jaki umiejętności chcesz wyróżnić?
 • Jakie materiały pokazują ten obraz i jak możesz je zaprezentować?
 • Jak masz projekt swojego e-portfolio?
 • Jak możesz uzyskać spójny wygląd e-portfolio?
 • Czy nawigacja po nim jest prosta?
 • Czy pokazuję, że jesteś profesjonalistą?
 • Czy chcesz zamieścić dane kontaktowe? Jeśli tak, to które?
 • Czy masz wystarczającą wiedzę na temat kwestii prywatności?