Rozmowa kwalifikacyjna lub inna sytuacja prezentacyjna

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Sytuacja taka jak wymienione poniżej lub podobna:

  • autoprezentacja,
  • prezentacja własnego rozwoju,
  • rozmowa kwalifikacyjna na studia,
  • rozmowa kwalifikacyjna przy zatrudnieniu,
  • prezentacja maturalna,
  • monitorowanie/recenzowanie pracy ucznia przez opiekuna naukowego/tutora/nauczyciela,
  • podsumowanie roczne pracy przez np. ucznia, nauczyciela,
  • prezentacja na ocenę na forum grupy/rówieśników poddana recenzji przez grupę rówieśników,
  • inne prezentacje własnego dorobku, rozwoju, wiedzy, możliwości etc.