Środowisko pracy

(DO PREZENTACJI E-PORTFOLIO)

Pojęcie słownikowe na potrzeby Podręcznika e-portfolio (MOSEP)

Stworzenie odpowiedniego środowiska jest ważne dla osiągnięcia celów rozmowy lub innej sytuacji prezentacyjnej i dla uczniów, i dla komfortu odbiorców. Przemyśl następujące punkty:

  • jak duży pokój jest niezbędny, aby uczniowie i odbiorcy czuli się swobodnie?
  • czy uczniowie lub pozostali uczestnicy będą rozpraszani przez hałas lub ruch?
  • jakie wyposażenie będzie niezbędne: np. projektor multimedialny, internet, monitor, laptop, flipchart, biała tablica, prezenter itp.
  • jak powinien być urządzony pokój: ustawienie sprzętów, stołu i krzeseł, pozycja ekranu itd.