Flipped Classroom: odwrócona szkoła

Jeden z najbardziej obiecujących pomysłów jak wykorzystać dobrodziejstwa cyfrowej ery tak, aby z powrotem postawić szkołę na nogi, bez konieczności niszczenia istniejącego systemu.

Dlaczego "odwrócona"? Najkrócej:

  • treści instrukcjonalne dostarczane online (dostępne z domu ucznia, przed lekcją zamiast na lekcji),

  • "zadania domowe" (typowa tematyka zadań domowych) przeniesione z domu do klasy.

W największym uproszczeniu pomysł odwróconej szkoły polega na "wypychaniu" z zajęć lekcyjnych czasu przeznaczanego wcześniej na przekazywanie uczniom treści informacyjnych po to, aby w szkole zyskać więcej czasu na prezentację, autoprezentację i ewaluację własnej i grupowej pracy uczniów, nowoczesne metody oceniania kształtującego, motywacyjne aktywności etc.

W tym celu uczniowie powinni mieć w domu dostęp do instrukcjonalnych treści edukacyjnych np. w formie podcastów, wideocastów etc.

Oczywiście nie wyklucza się równoległego korzystania z tradycyjnych podręczników i e-podręczników, jednak same - nie wystarczą.

Odwrócona szkoła, to NIE JEST oddzielna, wąsko pojęta metoda nauczania, ale raczej koncepcja ogólna, którą można realizować na wiele sposobów.

(Zobacz więcej: A. Sams, There is no such thing as THE Flipped Class)

Ciekawa refleksja uczniowska: "Można zatrzymać nauczyciela i przewinąć go wstecz".

Czego (nie) będziesz potrzebował(a)?

  • Tak: zakłada się wykorzystanie nowych technologii do dostarczania treści online; w sali lekcyjnej także będzie potrzebny minimum komputer z internetem.

  • Nie jest trudno zacząć, bo wbrew nazwie nie trzeba wszystkiego odwracać na raz o 180%.

  • Nie musi to nic kosztować, ale w tym celu trzeba będzie podjąć przygotowania: musisz znaleźć gotowe lub/i stworzyć materiały dla uczniów do pracy własnej.

  • Tak: potrzebujesz dobrego planu działania opartego na konstruktywistycznym lub/i konektywistycznym podejściu pedagogicznym.

Zatem, wbrew popularnej nazwie systemu, Flipped Classroom nie każe niczego wywracać do góry nogami.

Kłopot z nazwą

  • Serca i umysły nauczycieli zdobyła sobie angielska Flipped Classroom (albo - stosownie do potrzeb - flipped learning, teaching, strategy etc.).

  • W Polsce tłumaczy się najczęściej jako Odwrócona szkoła (albo klasa, nauczanie etc.)

  • Niektóre środowiska lansują nazwę Strategia wyprzedzająca (znów - lub "wyprzedzające" ze stosownym w danym kontekście wyrazem określanym: nauczanie etc.).

Zakładamy, że żywy język z czasem zaakceptuje jedno, najwygodniejsze określenie.

Vid. 1. Flipped Classroom - model odwróconej szkoły. Nie prezentujemy nigdy w Enauczanie.com materiałów wydawnictw, jednak ten wykład jest dobrym wyjątkiem: został wyprodukowany przez znane wydawnictwo, ale ma dużą wartość merytotryczną i nie zawiera reklamy produktów. Polecam go zatem z czystym sumieniem.
Vid. 2. O swojej odwróconej klasie mówi nauczyciel (napisy polskie). Czas: 2'52".
Vid. 3. Aaron Sams opowiada, dlaczego "odwrócił swoją szkołę".
Powyższy filmik powstał w grudniu 2010 roku, kiedy Sims dopiero pisał (wraz z Jonathanem Bergmannem) książkę, która dziś już jest dostępna: "Flip Your Classroom".Obydwaj autorzy zostali (także później) laureatami nagrody prezydenta.


Zalecane źródła zewnętrzne