EDUCANDY

Prosta w obsłudze platforma. Umożliwia tworzenie gierek edukacyjnych w kilku kategoriach

Witryna EDUCANDY: educandy.com

O EduCandy

 • Umożliwia tworzenie prostych gierek:
  • Wielokrotnego wyboru (Multiple Choice)
  • Kółko i krzyżyk (Noughts & Crosses) - tu gramy z żywym uczestnikiem albo z komputerem.
  • Krzyżówka (Crosswords)
  • Dobieranie par (Match-up)
  • Pamięciowe (Memory) - odkrywanie par kart
 • Działa na stronie internetowej (komputery klasy PC). Tam można grać i tworzyć gry (do tworzenia potrzebne konto).
 • Istnieją apki dla urządzeń mobilnych z Androidem, IOSem oraz mobilnym Windows. Tam można grać.
 • Raz wprowadzone dane (np. słówka) można wykorzystać kilkakrotnie - w różnych typach gier.

Przykłady gotowych gier edukacyjnych:

 • Wejdź do educandy.com
 • Podaj kod (spróbuj kodu 28cb - przykłady przygotowane przez Martę FloBo)

Ekran kreatora - wprowadzanie danych

UWAGA: w chwili pisania tego tekstu (18.10.2019) system jest w wersji beta. Nie pozwala jeszcze na zarządzanie wieloma istotnymi parametrami gierek i quizów. C.d.n.