learning apps

Prosta w obsłudze platforma. Umożliwia tworzenie gierek edukacyjnych w kilku kategoriach

Witryna Learning Apps: learningapps.org

O Learning Apps

Umożliwia tworzenie (oraz użytkowanie, współdzielenie i publikowanie) gierek edukacyjnych w sześciu kategoriach:

  • Selekcja: quizy wielokrotnego wyboru, milionerzy, znaczenie w tekście, wykreślanka słowna;
  • Przyporządkowywanie: puzzle, tabele, mapy, obrazki, memory w różnych wersjach;
  • Porządkowanie: oś czasu i ustalanie kolejności;
  • Pisanie: wisielec, krzyżówka, tekst z lukami, uzupełnienie tabeli, quiz;
  • Narzędzia: głosowanie, matrix, czat, wspólne pisanie, kalendarz, mapa myśli, notatnik, tablica korkowa online;
  • Gry i zadania dla większej liczby graczy.

Gry edukacyjne można tworzyć i przechowywać na platformie jako prywatne, lub publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych użytkowników. Platforma jest wielojęzyczna (w tym polski).

(Kategorie podano za: Marta Florkiewicz-Borkowska „Wszystko w jednym” Głos Nauczycielski 37/2013).

Przykłady gotowych gier edukacyjnych z różnymi technicznie typami zadań

Gry dla klas II SP ukryte pod kodami QR (poniżej także klikowalne adresy):