NARZĘDZIA MOBILNE DO map myśli

Dobre, bezpłatne programy do map mentalnych, schematów organizacyjnych etc.

1. FreeMind

O programie

FreeMind jest najlepszym z bezpłatnych programów offline do mind mappingu. Wyznaczył ogólnie uznawany format zapisu map (.MM).

Jest w pełni darmowy (GPL) i jest obecnie bezkonkurencyjny w klasie oprogramowania darmowego. Dobrze współpracuje z Internetem (oparty na JAVA, linki, możliwość eksportu mapy do WWW (jako map lub wygodnych list).

Został wyposażony w proste mechanizmy oznaczania i sygnalizowania terminów, dzięki czemu można się pokusić o stosowanie go przy wspomaganiu projektów.

Najważniejsze adresy

Vid.1. Tworzenie map myśli za pomocą programu FreeMind.