mATERIAŁY DODATKOWE I POLECANE ŹRÓDŁA


Polecane filmy

Zaprezentowany poniżej zestaw materiałów filmowych polecam wszystkim nauczycielom zainteresowanym problematyką oceniania kształtującego. Część z nich może służyć także jako pomoc do zajęć z uczniami.

Polecane źródła zewnętrzne

Materiały lokalne do szkoleń (PDF do pobrania)

Uwaga: poniższe materiały mogą być chronione odrębnymi prawami do użytkowania (nie dotyczy ich ogólny zapis opisujący prawa CC do użytkowania materiałów portalu). Uwaga: pliki widoczne poniżej zostały udostępnione na Dysku Google. Jeżeli masz w przeglądarce włączoną blokadę wyskakujących okienek, możesz ich nie zobaczyć wcale. W oknie podglądu pliku można je przeglądać, dodać do własnego Dysku Google, albo też wybrać strzałkę "Download" aby je pobrać.