Projekt: metoda i przykłady

Metodyka grupowych, konstruktywistycznych projektów edukacyjnych wspomaganych technologiami Społecznego Internetu