Zalecana literatura zewnętrzna

Metoda projektu

Apel:

Nie czerp informacji na temat metody projektów z polskiej Wikipedii. Artykuł na jej temat jest bardzo złej jakości [aktualizacja: 2011 r.: bez zmian, 2014 r.: bez zmian, 2018 r.: dodano informację, że artykuł wymaga weryfikacji. To dobrze, lecz to nie usuwa problemu].

  • Dobre źródła dotyczące metody wymieniono w niniejszym dziale.

  • Możesz także posiłkować się dostępnym u nas (webquest.enauczanie.com) najszerszym dostępnym online opisem metody WebQuest (bo WebQuest jest wyspecjalizowaną odmianą projektu edukacyjnego).

Zalecane źródła

Para poradników dla nauczycieli.

Formalnie są adresowane do konkretnych przedmiotów i konkretnego poziomu szkolnego. W istocie rzeczy jednak są to pozycje kompleksowe i uniwersalne, a tylko uzyte przykłady odnoszą się do konkretnych przedmiotów.

  • S. Furgoł, L. Hojnacki, Poradnik dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Przyroda, Kraków 2013. ISBN 978-83-60005-38-5. [Dostępny bezpłatnie (PDF do pobrania)]

  • S. Furgoł, L. Hojnacki, Poradnik dla nauczycieli. Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmiot uzupełniający Historia i społeczeństwo, Kraków 2013. ISBN 978-83-60005-39-2. [Dostępny bezpłatnie (PDF do pobrania)]

Pozostałe zalecane źródła

Legenda: N - nauczyciele, S - studenci, U - uczniowie, !!! - szczególnie polecam.

Wykaz: