ROLE W ZESPOLE PROJEKTOWYM

Różni uczniowie w jednym projekcie pełnią różne role i wykonują rózne zadania.

Role i zadania

Ludzie są różni. To świetnie. Nie należy ich wyrównać i nie należy ich poróżnić. Projekt może i musi wykorzystać potencjał różnic dla uzyskania synergii współpracy, dla budowania motywacji wewnętrznej uczniów etc.

  • Dobra droga do konkretnych zadań w projekcie wygląda tak: Predyspozycje + preferencje --> role --> obszary odpowiedzialności --> zadania (przydzielanie zadań przez uczniów; lepiej: stawianymi i formułowanymi także przez uczniów).
  • Dla porównania, w tradycyjnym nauczaniu droga do konkretnych zadań, to po prostu przydział zadań przez nauczyciela. Czasem nauczyciel rozmywa ten najprostszy schemat każąc uczniom "podzielić się zadaniami" (sformułowanymi przez siebie), jednak to nie jest dobry schemat w metodzie projektu.

Zobacz i użyj ankiety predyspozycji

Proste narzędzia do określania optymalnych ról w uczniowskim zespole projektowym

oniższą ankietę powinni wypełnić wszyscy członkowie zespołu projektowego, w celu dokonania dobrego podziału na role w grupie (nie mylić z przydziałami zadań!).

Ankieta jest dostępna w dodatku do książki:

  • Mikina Agnieszka, Zając Bożena, 2006, Jak wdrażać metodę projektów. Kraków (dobra polskojęzyczna pozycja książkowa na temat projektów edukacyjnych w szkole).