RUCH, TANIEC I MUZYKA ROZWIJAJĄ możliwości intelektualne naszych uczniów i nasze własne w wielu dziedzinach. Jak?

Ten dział nie jest adresowany do nauczycieli-specjalistów muzyki i tańca (chociaż serdecznie ich zapraszamy), ale do każdego, komu zależy na harmonijnym rozwoju umysłowym dzieci. Dbałość o harmonijny rozwój ruchowy i muzyczny dzieci oznacza dbałość o ich rozwój ich potencjału w wielu dziedzinach zupełnie nie związanych z ruchem i muzyką.

Nasz system edukacji rugując muzykę i taniec ze szkoły kompletnie ignoruje nowoczesną wiedzę na temat rozwoju naszych dzieci i powoduje martnotrawienie ich potencjału rozwojowego. To nie znaczy, że my też musimy ją ignorować.

  • Taniec poprawia koordynację wzrokowo ruchową, balans ciała, oraz koordynację działań podczas procesów poznawczych.
  • Taniec to aktywność społeczna.
  • Tańczący regularnie są kilkakrotnie mniej narażeni na demencję.

Informacja o dźwięku, który trafia do naszych uszu przechodzi przez jądro ślimakowe, pień mózgu, móżdżek aż do kory słuchowej. Słuchanie znanej muzyki aktywizuje hipokamp (odpowiedzialny za pamięć). Wtórowanie do muzyki (np. podśpiewywanie, stukanie) włącza płat czołowy, korę czuciową i ruchową. Przypominanie sobie tekstu piosenki aktywizuje dodatkowo obszary odpowiedzialne za język i mowę.

"Umiejętności poznawcze rozwijane dzięki lekcjom muzyki są przenoszone na niezwiązane z muzyką obszary, co zapewnia w ten sposób poprawę wyników w nauce pozostałych przedmiotów szkolnych. Ustrukturyzowane lekcje muzyki znacząco zwiększają zdolności poznawcze dzieci – w tym rozumowanie oparte na języku, pamięć krótkotrwałą, planowanie i hamowanie (red. powstrzymywanie się, ograniczanie się – np. swoich emocji, nadpobudliwości itp.), które prowadzą do poprawy ich wyników w edukacji szkolnej". („Frontiers in Neuroscience”, za EdukacjaMuzyczna.org)